Statut

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie