Drodzy Rodzice!!!

Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2020/2021 wysokość składki na komitet na kwotę 50z1/rok, czyli 25zł/semestr. W przypadku rodzin wielodzietnych pozostawiamy decyzję o wysokości wpłat w kwestii rodziców. Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców: 12 8736 0006 2006 3200 0808 0001. Można również wpłacać do trójek klasowych oraz do skarbnika lub przewodniczącej Rady Rodziców.
W tytule wpłat prosimy o podanie danych dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • grupa/klasa,
  • miejscowość.

Rada Rodziców

ZSP w Gniewoszowie