Informacja dla rodziców

W związku z nauczaniem zdalnym i prowadzeniem zajęć przez nauczycieli z użyciem urządzeń utrwalających wizerunek (kamer) przypominamy, że utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z lekcji jest zabronione. Rodzice są odpowiedzialni za przestrzeganie tych przepisów przez dzieci.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) – art. 81.