Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Informujemy, iż w związku  z decyzją rządu RP z dn. 23. 10. 2020r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty – 24 października i będą obowiązywały do niedzieli – 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

W związku z tym w naszej szkole wracamy do zasad wypracowanych wiosną 2020r. w czasie poprzedniego zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym – „Regulaminu kształcenia na odległość”, który zakładał naukę naprzemienną – lekcje online i lekcje zdalne rozumiane jako samodzielna praca w domu.
W bieżącej pracy nauczyciele i uczniowie będą wykorzystywali dziennik elektroniczny, aplikację Teams, pocztę elektroniczną oraz inne dostępne komunikatory. Uczniowie kl. IV-VIII otrzymają tygodniowy harmonogram zajęć online, podczas których obecność jest obowiązkowa. Wszelkie trudności i zapytania prosimy zgłaszać wychowawcom lub do sekretariatu szkoły.

Z życzeniami zdrowia

Dyrekcja ZSP w Gniewoszowie