Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Podziemna armia. Ludzie, miejsca i walki Armii Krajowej”

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu „Podziemna armia. Ludzie, miejsca i walki Armii Krajowej”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy w formie vloga, dotyczącej wybranej osoby (osób), wydarzenia, jednostki organizacyjnej lub miejsca związanego z dziejami Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

W grupie wiekowej obejmujące uczniów szkół podstawowych

  • I miejsce: Kamil Sochacki, Kamil Ćwik (Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach im. Jana Piwnika), za pracę „Antoni Heda ps. »Szary« – legenda ziemi świętokrzyskiej”
  • II miejsce: Izabela Czosnyka, Sara Czosnyka (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie) za pracę „Śladami mościckich Szarych Szeregów i harcmistrza Wincentego Muchy”
  • III miejsce: Mikołaj Gąsior (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie) za pracę „Władysław Molenda »Grab« – dowódca, który walczył do końca”
  • Wyróżnienie: Tymoteusz Pietrucha, Jędrzej Pobłocki (Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni im. Dzieci Zjednoczonej Europy), za pracę „Śmierć Jana Bytnara »Rudego«”

Skip to content