Wybory patrona szkoły

W roku szkolnym 2022/2023 nasza społeczność szkolna powzięła decyzję o wyborze patrona dla szkoły. Nadanie imienia szkole wyznacza kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, jest sprawą dużej wagi, dlatego do projektu włącza się cała szkolna społeczność, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Patron to mentor, wzór, autorytet. Jego życie, zasługi dla regionu i kraju stanowią wzorzec postępowania dla młodych pokoleń.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • W naturalny sposób uzyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • Wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
 • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem i sztandarem szkoły,

Do 24 marca 2023 r.  zbieraliśmy kandydatury na patrona szkoły.

Prezentujemy wyniki zgłaszania kandydatur:

Wyniki ankiet: Zgłoszenie kandydata na patrona szkoły

 1. im. Lotników Ziemi Gniewoszowskiej – 14
 2. im.Władysława Gnysia – 9
 3. im. Jana Pawła II – 7
 4. im. Jana Kochanowskiego – 6
 5. im. Lotników Polskich – 3
 6. im. Jana Gniewosza – 1
 7. im. W. Szymborksiej – 1
 8. im. Danuty Siedzikówny – 1
 9. im. Królowej Jadwigi – 1
 10. im. ks. Jana Twardowskiego – 1
 11. im. Janusza Korczaka – 1
 12. im. Marii Konponickiej –

Ostatecznie w dniach 17-18 kwietnia 2023 r. będziemy wybierać pomiędzy kandydaturami:

 1. Lotnicy Ziemi Gniewoszowskiej
 2. Płk pil. Władysław Gnyś

Poznajmy sylwetki kandydatów:

LOTNICY ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ

Lotnicy Ziemi Gniewoszowskiej w latach 1918-1945 zapisali chlubne karty historii, pełniąc służbę w obronie granic w czasach pokoju oraz uczestnicząc w walkach powietrznych w czasach I i II wojny światowej. Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w corocznych obchodach pamięci Lotników Ziemi Gniewoszowskiej, które odbywają się pod patronatem Wójta Gminy Gniewoszów. Z ternu Gminy Gniewoszów pochodziło kilku lotników, których życiorysy pięknie wpisują się w etos żołnierza: Bóg, honor, ojczyzna, wolność. Jedną z propozycji jest upamiętnienie wszystkich lokalnych bohaterów, nadając imię naszej szkole Lotników Ziemi Gniewoszowskiej. A są to:

 • kapitan pilot Władysław Gnyś
 • porucznik pilot Jan Bachanek,
 • starszy sierżant pilot Mieczysław Seredyn,
 • lotnik Władysław Skorupski
 • pułkownik pilot Władysław Gnyś
 • porucznik artylerzysta pilot Jerzy Boguski
 • podporucznik mechanik lotnik Jakub Feliks Kolasiński
 • plutonowy pilot Władysław Wiraszka
 • plutonowy mechanik pokładowy Stefan Pogoda.

Płk pil. Władysław Gnyś

Drugą propozycją jest nadanie imienia jednemu z wyżej wymienionych pilotów

Władysław Gnyś przeszedł do historii jako pierwszy polski powietrzny zwycięzca w II wojnie światowej. Nie był to dla niego koniec walki. W późniejszym okresie przedostał się na Zachód, gdzie służył w Polskich Siłach Powietrznych, biorąc udział m.in. w kampanii francuskiej, a następnie w bitwie o Anglię w składzie 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. Pierwszy polski pilot myśliwski, który we wrześniu 1939 roku odniósł powietrzne zwycięstwo w walce z Niemcami. Jak inni polscy lotnicy, Gnyś wystartował 1 września spod Krakowa, aby powstrzymać niemiecki atak. Walka z liczniejszymi i nowocześniejszymi maszynami najeźdźców była nierówna. Uniknąwszy zestrzelenia przez sztukasy, Władek wracał na lotnisko, gdy trafił mu się niespodziewany łup – dwa bombowce typu Dornier. Jako doświadczony pilot myśliwski, Gnyś walczył nad Polską, Francją i w bitwie o Anglię. W 1944 roku został zestrzelony nad Francją i rozbił się. Ranny, wzięty do niewoli, uciekł przy wsparciu francuskiego ruchu oporu. Po wojnie wyemigrował do Kanady. Napisana przez syna, Stefana, barwna biografia Władysława czerpie obszernie z jego dzienników, wspomnień i dokumentów. Została ona także bardzo bogato zilustrowana zdjęciami z rodzinnego archiwum. Opowiada historię Gnysia od dzieciństwa spędzonego na polskiej wsi, przez lata służby w alianckich siłach powietrznych podczas II wojny światowej, aż po symboliczny gest pojednania z niemieckim pilotem, z którym przyszło mu się zmierzyć owego pamiętnego 1 września 1939r.

Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 17 – 18 kwietnia 2023 r. na terenie szkoły. Głosy będzie można wrzucać do oznakowanej urny wyborczej. Ankieta dla rodziców – karta do pobrania w sekretariacie oraz udostępniona poprzez dziennik elektroniczny z prośbą o dokonanie wyboru i odesłanie informacji zwrotnej do dyrektora na adres: jaroslaw.walasek@zspgniewoszow.pl

Każdy głosujący ma prawo oddać 1 głos.

Skip to content