Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Anna Tuszyńska

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów, rodziców i nauczycieli
w następujących godzinach pracy:

Godziny pracy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  9.30 – 12.50

9.05 – 12.50

9.30 – 10.50

11.35 – 12.50

 

7.30 – 11.50 9.30 – 11.50

12.35 – 13.15

Gabinet pedagoga znajduje się na II piętrze budynku szkoły.

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie środowiska szkolnego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym
  uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. spieranie działań diagnostycznych, wychowawczych i opiekuńczych rodziców oraz nauczycieli.

 Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą porozmawiać na jakiś temat;
 • mają problem; gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • ktoś naruszy ich prawa; gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadpodstawową.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka:
 • możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci; problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • pomocy w analizie opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów,
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.
Skip to content