GAZ-SYSTEM DLA EDUKACJI

12 maja 2022r. Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. umowę darowizny, na podstawie której operator przekazał placówkom oświatowym z terenu naszej gminy kwotę 30 000, 00 zł na doposażenie klasopracowni oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Nasza szkoła z przekazanych środków finansowych zakupiła monitor interaktywny o przekątnej ekranu 85 cali oraz sprzęt sportowy – zestaw piłek do piłki nożnej i wózek na piłki. Dziękujemy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za otrzymane wsparcie
Skip to content